สยามสัปปายะ Season 2 ep4: ตอน วัดธรรมมงคลพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์)... วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

สยามสัปปายะ : เรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา
มูลนิธิ สื่อเพื่อเยาวชน
68/949 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถ. รัตนาธิเบศร์
ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร. 02-965-4662-3
www.siamsappaya.com