สยามสัปปายะ Season 2 ep7: ตอน โพธิจิตในใจตน ศูนย์ขทิรวันรศ.ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล... ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา จ.ประจวบคีรีขันธ์


สยามสัปปายะ : เรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา
มูลนิธิ สื่อเพื่อเยาวชน
68/949 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถ. รัตนาธิเบศร์
ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร. 02-965-4662-3
www.siamsappaya.com