สยามสัปปายะ Season 2 ep8: ตอน ร.ร. วิถีพุทธ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ...สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา


สยามสัปปายะ : เรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา
มูลนิธิ สื่อเพื่อเยาวชน
68/949 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถ. รัตนาธิเบศร์
ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร. 02-965-4662-3
www.siamsappaya.com