สยามสัปปายะ Season 2 ep10: ตอน วัดป่าสุคะโต (การเผชิญความตายอย่างสงบ )พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล...วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ


สยามสัปปายะ : เรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา
มูลนิธิ สื่อเพื่อเยาวชน
68/949 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถ. รัตนาธิเบศร์
ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร. 02-965-4662-3
www.siamsappaya.com